Privacyverklaring

T.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 

  1. Deze website heeft geen automatisch invulformulieren o.i.d. Er worden in de website en de bijbehorende database geen persoonsgegevens verzameld. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
  2. Mailwisselingen, brieven en contactnotities, waaronder contracten, afspraken en facturen, bewaar ik gedurende de voor de Belastingdienst verplichte termijn van 7 jaar.
  3. Persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, mailadres gebruik ik alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, zoals het beantwoorden van vragen en het maken van afspraken.
  4. Ik maak geen PR-contactlijsten van personen, tenzij u zelf aangeeft dat u door mij benaderd wil worden, bijvoorbeeld voor de uitnodiging voor een voorstelling.
  5. Ik maak wel een overzicht van potentiële bemiddelaars van voorstellingen. Ook hier kan u aangeven dat u niet wil dat ik u benader, dan verwijder ik u uit dat overzicht.
  6. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan anderen. Gegevens worden niet bewaard op een clouddienst of externe server.
  7. Wanneer u inzage wil in uw gegevens, deze wil wijzigen of (voorzover wettelijk toegestaan) wil laten verwijderen kunt u contact met mij opnemen of een afspraak maken.