Over copyright

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie

De inhoud van deze website (met name de lesbrieven, de hulpmiddelen bij het onderdeel "Productie Jeugdmusicals' en de minigidsen en artikelen in het onderdeel 'Dramatische Vorming') valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Heel in het kort: je mag deze inhoud voor persoonlijk gebruik kopiëren en delen met anderen, mits

  • voorzien van naam- en bronvermelding (© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com), 
  • onder dezelfde licentie, en voorzien van een verwijzing naar deze licentie, inclusief de link er naar,
  • volledig en onveranderd,
  • voor persoonlijk gebruik - de licentie geldt niet voor commercieel gebruik.

Maar volg de link hierboven om de werkelijke voorwaarden te zien.

De afbeelding van de Engelse Vlag / the picture of the UK flag: Designed by Freepik