De Melodie van de Meester

maandag 25 november 2019
14.00-16.00 uur
Walter Roozendaal

Jiddische humor en wijsheden

Op een dag liep de Meester buiten de stad. Plotseling hoorde hij een herder spelen, een prachtige melodie! Zo mooi vond de Meester de muziek, dat hij naar de herder toe stapte. "Herder, verkoop mij jouw melodie", zei de Meester. "Verkopen?" zei de herder verbaasd. "Hoe zou ik een melodie verkopen?"
Een voorstelling vol wonderlijke verhalen met wonderlijke muziek: verteller Walter Roozendaal speelt ze, en zijn accordeon vertelt ze mee. Veel Joodse vertellingen herbergen een kleine wijsheid of humoristische gebeurtenis. Samen met de oosters getinte melancholieke klezmerklanken zijn het soms meer sfeertekeningen dan verhalen. Ondertussen spreken ze zich krachtig uit over actuele thema's.

In de voorstelling komt een keur aan verhalen voorbij, oude en moderne. Zo komt een verhaal over een aan golf spelen verslingerde rabbi rechtstreeks uit onze tijd, maar de verhalen over “de meester” zijn ouder, veel ouder. Want rond 1700 werd Israël, zoon van Eliëser geboren. Zijn leerlingen gaven hem de eretitel Ba’alsjem Tov, Meester van de Goede Naam. Over zijn leven gaan vele verhalen: inspirerend, wijs en wonderbaarlijk. En hoe wonderbaarlijk ook: ze raken ons vandaag nog even diep als bijna drie eeuwen geleden.

De Blije Mare - KBO Alkmaar

De voorstelling wordt georganiseerd door KBO Alkmaar: https://www.kbonoordholland.nl/afdelingen/?page=detail&id=51

De voorstelling vindt plaats in De Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar