Dramatische Vorming

Hier vind je heel veel informatie over dramatische vorming. Tot mijn verrassing inmiddels meer dan 150 webpagina's met lessen en achtergronden! Het resultaat van vele jaren onderwijsbegeleiding en lessen aan pabo's en conservatoria. 
Van 2005 tot 2009 was ik docent aan de opleiding Drama als Specialisatie. Dat is een post-HBO opleiding voor leraren primair onderwijs, die als Vakspecialist Dramatisch Vorming binnen hun school een voortrekkersrol willen vervullen. Voor die opleiding verzamelde ik allerlei informatie over drama, die ik op mijn website publiceerde.Ik blaas de informatie binnen Muze Muzette nieuw leven in, door die uit te breiden met lesmateriaal dat ik in de afgelopen 40 jaar heb ontwikkeld.
Wie op onderdelen wil reageren, of zelf informatie wil aandragen (met name nieuwe informatie over bijvoorbeeld boeken die ik nog niet ken), is welkom om dat te doen!

De artikelen en minigidsen over dramatische vorming in dit deel van de website waren oorspronkelijk aanvullend materiaal bij lessen die ik gaf. Ik heb ze zo proberen te bewerken, dat ze voor iedereen bruikbaar zijn, ook wanneer je de lessen niet hebt bijgewoond. Ik geef hier en daar aan wanneer ik zo'n  minigids nog aan het ontwikkelen ben - en er komen vast nog meer.

Aanvragen voor workshops voor leerlingen, of teamtrainingen voor leerkrachten (of andere mensen die met kinderen werken) zijn natuurlijk welkom.

Er zijn inmiddels de volgende minigidsen en artikelen:

En op een andere plek op deze site:

Rechts hiernaast (en ook onderaan de pagina) zie je de onderwerpen, 'Inhoud van dit deel', een beetje als de hoofdstukken van een boek. In die hoofdstukken vind je:

  • boekenlijsten
  • informatieve artikelen
  • de minigidsen: lesmateriaal en complete lesbrieven
  • links

De boekenlijsten zijn voor een deel mijn eigen verzameling, die ik vanaf de zeventiger jaren aanlegde. Dat betekent, dat ik sommige titels absoluut nog altijd de moeite waard vind - zonder meer! - maar dat ze alleen tweedehands verkrijgbaar zijn.
De opleiding voor vakspecialisten waar ik les gaf was georganiseerd door Inholland Academy. Samen met mijn collega's Willem Smit en Loes Bastiaansen gaven we de lessen. Tegenwoordig ben ik adviseur bij deze opleidingen.